درباره گروه

 

   گروه فيزيك پزشكي در مشهد از بدو تأسيس مسئوليت تدريس كليه دروس فيزيك مربوط به رشته هاي پيراپزشكي مانند تکنولوژی راديولوژي، علوم آزمایشگاهی، پرستاري، مامايي، هوشبری و بهداشت،تدريس فيزيك پزشكي براي دانشجويان پزشكي، دندانپزشكي و داروسازی را برعهده داشته است. همچنين اساتيد گروه در ارائه برخي دروس تخصصي با گروههاي آموزشي باليني نظیر رادیوتراپی، رادیولوژی و پوست همكاري داشته اند. ا افزايش تعداد دانشكده هاي پزشكي و كمبود نيروي متخصص در رشته هاي علوم پايه بخصوص فيزيك پزشكي، تأسيس دوره هاي كارشناسي ارشد در دستور كار معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفت و مجوز تأسيس اين دوره در سال 1370 براي گروه فيزيك پزشكي مشهد صادر و در همان سال اولين دوره پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي آموزش خود را در اين گروه آغاز كردند. از آن پس همه ساله گروه در اين مقطع 4 تا 8 دانشجو پذيرفته است و در مهرماه سال 1389 هجدهمين دوره دانشجويان كارشناسي ارشد ثبت نام شده اند. ادامه مطلب...  

IMAGE
IMAGE
ثبت دو اختراع در مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
یکشنبه, 22 مرداد 1396
  رییس مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ساخت وسیله  MLC (مالتی لیف کلیماتور) و وسیله ای جهت درمان تومورهای کوچک در مغز؛ دو اختراع این مرکز است که... ادامه مطلب...
برگزاری دوره های حفاظت در برابر اشعه از تاریخ 26 تیرماه لغایت 30 تیرماه
سه شنبه, 27 تیر 1396
   برگزاری دوره های حفاظت در برابر اشعه از تاریخ 26 تیرماه لغایت 30 تیرماه  ادامه مطلب...