درباره گروه
گروه فيزيك پزشكي در مشهد از بدو تأسيس مسئوليت تدريس كليه دروس فيزيك مربوط به رشته هاي پيراپزشكي مانند تکنولوژی راديولوژي، علوم آزمایشگاهی، پرستاري، مامايي، هوشبری و بهداشت،تدريس فيزيك پزشكي براي دانشجويان پزشكي، دندانپزشكي و داروسازی را برعهده داشته است. همچنين اساتيد گروه در ارائه برخي دروس تخصصي با گروههاي آموزشي باليني نظیر رادیوتراپی، رادیولوژی و پوست همكاري داشته اند. 
ادامه مطلب
IMAGE ارتقاء جناب آقای دکتر منتظرابدی به مرتبه دانشیاری
یکشنبه, 01 اسفند 1400
جناب آقای دکتر علیرضا منتظرابدی عضو محترم هیات علمی گروه فیزیک پزشکی   با کمال... ادامه مطلب ...
IMAGE ارتقاء سرکار خانم دکتر هدی زارع به مرتبه دانشیاری
شنبه, 11 دی 1400
  سرکار خانم دکتر هدی زارع عضو محترم هیات علمی گروه فیزیک پزشکی   با کمال مسرت،... ادامه مطلب ...
پذیرش در مقطع دکترا
یکشنبه, 25 مهر 1400
افتخاری دیگر برای گروه فیزیک پزشکی مشهد با پذیرش 5 نفر از دانش آموختگان گروه در... ادامه مطلب ...